WPROWADZONA USTAWA

Wprowadzona w 1946 ustawa kategorycznie okreś­liła dopuszczalną ilość popiołu i sadzy oraz zabro­niła używania pewnych rodzajów paliw i materia­łów opałowych. Dwanaście lat później liczba godzin pojawiania się smogu zmalała o 90%, a ciężar pyłów spadających na 1 milę kwadratową o 40%. s Utworzenie w Wielkiej Brytanii „stref nieobec­ności dymów” po uchwaleniu w 1956 roku tzw. Clean Air Act jest przedsięwzięciem o bardzo dużych rozmiarach, tym bardziej godnym zauważenia, j W 1957 roku zadymienie Londynu było dwukrot­nie wyższe niż Paryża; w 1969 roku porządek ten uległ już odwróceniu i dymy Londynu były o 5% niższe od paryskich. W ciągu 12 lat udało się zredu­kować o 75% zadymienie miasta nad Tamizą. Wi­doczność w zimie wzrosła tam z 2 do 7 km, a nasło­necznienie wzrosło o 50%.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agent nieruchomości, codziennie zajmuje się doradzaniem ludziom jak wybrać mieszkanie lub dom dopasowany do ich oczekiwań. Postanowiłem założyć bloga tematyką powiązanego z pracą, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami, mam nadzieję, że wpisy przypadną Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)