GŁĘBOKA RÓŻNICA ZJAWISK

Tu widać głęboką różnicę mię­dzy zjawiskiem przemysłowych zanieczyszczeń a fak­tem niedoborów przestrzeni. Możliwości techniczne pozwalają nam utrzymać przez rok ilość zanie­czyszczeń na stałym poziomie. Zachowanie przynaj­mniej w ciągu jednego roku nie naruszonej po­wierzchni naturalnej leży natomiast poza zasięgiem naszych możliwości. W rozwijającym się gospodarczo i demograficznie społeczeństwie następuje stały wzrost popytu na te­reny budowlane dla potrzeb mieszkaniowych, wypo­czynkowych i innych. Nie można więc utrzymać bez zmian wiejskich obszarów nie zabudowanych. Następuje stały i nieuchronny spadek powierzchni wolnych terenów wiejskich przypadających na jed­nego mieszkańca. To jednak, czego można dokonać, to utrzymanie dzisiejszej powierzchni lasów i parków publicznych, łatwiejszych do ocalenia niż pola i łąki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agent nieruchomości, codziennie zajmuje się doradzaniem ludziom jak wybrać mieszkanie lub dom dopasowany do ich oczekiwań. Postanowiłem założyć bloga tematyką powiązanego z pracą, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami, mam nadzieję, że wpisy przypadną Ci do gustu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)