Budowniczy Polski Ludowej

Budowniczy Polski Ludowej to odznaczenie, jakie otrzymywali w okresie powojennym zasłużeni dla budowy i rozwoju PRL. Istotne jest przy tym, że osoby, które otrzymały te odznaczenie, wcale nie musiały być budowniczymi lub architektami, lecz przede wszystkim były osobami, które w rozumieniu władz ówczesnej Polski przyczyniły się do budowy naszej ojczyzny. Ponieważ dziś wiadomo, jak naprawdę wyglądał rozwój Polski w tamtym okresie, określenie „w rozumieniu władz” może sugerować, że odznaczeni tym orderem dostali go niezasłużenie. Nie można się z tym zgodzić. Wprawdzie na pewno wśród odznaczonych znaleźli się tacy, którzy otrzymali go z przydziału, lub też za całkowicie inne „zasługi”, ale niewątpliwie zdecydowaną większość stanowili ci, którzy otrzymali go całkowicie zasłużenie. Niezależnie bowiem od panującego wówczas ustroju po zakończeniu II wojny światowej w Polsce zapanował duch twórczej pracy, zapał w odbudowie zniszczonego kraju. W istocie więc większość ludzi działających w tym czasie, odznaczeni, czy też nie, docenieni, czy też nie, byli budowniczymi Polski, dzięki m.in. którym jest ona tak piękna obecnie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: